Materiały dla studentów

Regulamin studiów

1. Laboratorium - I pracownia fizyczna

  • Wyznaczanie niepewności - Poradnik - Materiał przygotowany przez Andrzeja Kubiaczyka, z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Metody wyznaczania niepewności opisane w poradniku są takie same jak metody omawiane w skrypcie do I pracowni Politechniki Rzeszowskiej.
  • Regresja liniowa - Excel (Office 2007) - Przewodnik dla studentów - jak szybko wykonać obliczenia z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów.
  • Regresja liniowa - Excel (Office 2016) - Przewodnik dla studentów - jak szybko wykonać obliczenia z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów.
  • Instrukcje do ćwiczeń - Dostępne na stronie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
  • Przykładowe sprawozdanie - Wzorzec - jak powinno wyglądać poprawnie napisane sprawozdanie.
  • Regulamin I pracowni fizycznej - Regulamin obowiązujący na I pracowni fizycznej + zasady BHP
  • Strona www do obliczeń symbolicznych - (Nie działa we wszystkich przeglądarkach. Przy domyślnych ustawieniach nie działa w Chrome, działa np. w przeglądarce Edge). Na stronie można wykonać obliczenia symboliczne np. policzyć pochodne, można uzyskać podpowiedzi jak wykonać określone obliczenia - np. wzory na pochodną iloczynu funkcji czy też ilorazu itp. Proces rozwiązania można śledzić w kolejnych krokach, poznając zarówno reguły które są wykorzystywane przy wykonywaniu tych obliczeń, jak i ostateczny wynik. Jako rozwiązanie uzyskujemy gotowy do zastosowania wzór - strona opracowana w języku angielskiem.

 

2. Wstęp do baz danych

 

3. Fizyka - dla studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury