Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 1. Wykłady z przedmiotów:
  • Fizyka - wykłady prowadzone w różnych latach dla studentów Wydziału Chemii a także studentów Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury
  • Kriogenika – specjalistyczny wykład prowadzony dla studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
  • Techniki informacyjne - wykład prowadzony dla studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
  • Wstęp do baz danych - wykład prowadzony dla studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 2. Ćwiczenia rachunkowe z fizyki – dla studentów kilku wydziałów Politechniki Rzeszowskiej
 3. Zajęcia laboratoryjne:
  • I pracownia fizyczna – dla studentów kilku wydziałów Politechniki Rzeszowskiej
  • Laboratorium z kriogeniki - dla studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 4. Zajęcia projektowe:
  • do wykładów z Technik informacyjnych i Wstępu do baz danych - dla studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
  • Systemy Zarządzania Treścią (CMS) - zajęcia projektowe prowadzone dla studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 5. Opieka nad pracami inżynierskimi – od chwili, gdy na Wydziale prowadzone są studia na kierunku Fizyka Techniczna, a także Inżynieria Medyczna byłem/jestem opiekunem studenckich prac inżynierskich.
 6. Kursy e-learningowe – zajęcia z przedmiotu Wstęp do baz danych prowadzę wspomagając się kursem przygotowanym w technologii e-learningowej.
 7. Kursy przygotowawcze – prowadzę kursy przygotowawcze dla studentów, którzy zostali przyjęci na I rok studiów na Politechnice Rzeszowskiej.