Hobby

Moje zainteresowania "poza nauką" są skupione wokół nowych technologii. Od czasu do czasu, w wolnych chwilach zajmuję się projektowaniem stron internetowych. W ostatnich latach wykonałem kilka projektów różnych witryn internetowych. Niestety, niektóre projekty nie są już rozwijane.

Osobiście zarządzam tylko wybranymi projektami, a inne zostały przeze mnie tyko zaprojektowane. Są to projekty o różnym stopniu złożoności. Jednym z najbardziej rozbudowanych jest projekt dydaktyczny - związany z prowadzonym przeze mnie przedmiotem - Wstęp do baz danych.

Zaprojektowałem również strony: Kierunki Zamawiane (na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz), TECHNOMED - klaster technologiczny, który jest wspólną inicjatywą Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pokazy z Fizyki - strona promująca coroczną imprezę dydaktyczną dla uczniów gimnazjów i szkół średnich organizowaną przez Fundację Nauka dla Przemysłu i Środowiska oraz pracowników Katedrę Fizyki i Inżynierii Medycznej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz, Divin-Res - stronę stowarzyszenia wspierającego dyscypline skoki do wody, jak również stronę domową mojej córki Dominiki Bąk (strona nieaktywna od 2017 roku) - która przez 10 lat trenowała skoki do wody.  W ostatnim czasie zająłem się również opracowaniem kursów e-learningowych na samodzielnie zainstalowanej i skonfigurowanej platformie moodle.

Oczywiście, również bieżąca strona jest moim autorskim projektem.