Wstęp do informatyki - informacje wstępne

Regulamin studiów...

Karta przedmiotu...

 

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych przez studenta za zaliczenie wykładu i zajęć laboratoryjnych.

  • Waga oceny z zajęć laboratoryjnych 0,7
  • Waga oceny z testu z wykładu 0,3. Student musi otrzymać z zaliczenia testu z wykładu, co najmniej ocenę "dst".

 

Student może uzyskać zwolnienie z zaliczenia wykładu. Ocena z laboratorium będzie wówczas oceną końcową z przedmiotu. Wstępne warunki zwolnienia:

  • Ocena z zajęć laboratoryjnych minimum - db. 
  • Obecność na wszystkich wykładach (studenci rozmawiający/używający komórek, tabletów, laptopów - będą wypraszani z zajęć!!!)