Zasady zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu:

 1. Zaliczenie wykładu (waga 30%):
  • Obecność na wykładzie
  • Ilość spóźnień
  • Zajmowanie miejsc na sali
  • Zajmowanie się rzeczami postronnymi
  • Rozmowy, używanie komórek, laptopów, itp...
 2. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych (waga 70%):
  • Zaliczenie zadań
  • Przygotowanie projektu