Informatyczne systemy zarządzania treścią (CMS) - Kryteria oceny projektu

Ocena końcowa z przedmiotu będzie oceną za projekt i aktywność na zajęciach.

WAŻNE!:Ocena końcowa projektu jest subiektywną oceną prowadzącego zajęcia (tak jak np. ocena za wypracowanie z języka polskiego). Oceniane będzie zarówno jakość przygotowanego projektu jak również sposób wykorzystania czasu na zajęciach.

WAŻNE!: Jednym z podstawowych walorów zajęć projektowych jest samodzielna praca studenta. Przy ocenie końcowej z zajęć doceniane będą efekty samokształcenia studenta.

WAŻNE!: Jedna z podstron zaprojektowanego serwisu musi być jego możliwie najdokładniejszą dokumentacją. Powinna ona zawierać wszystkie najważniejsze informacje o projekcie:

Czytaj więcej...