O mnie

Jestem pracownikiem Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej Politechniki Rzeszowskiej od ponad 25 lat. Prowadzę zajęcia z fizyki dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Rzeszowskiej. Z racji swoich zainteresowań i umiejętności związanych z zaprojektowaniem i prowadzeniem kilkunastu stron internetowych, od wielu lat prowadzę również przedmioty 'informatyczne' takie jak: Wstęp do Baz Danych, Systemy Zarządzania Treścią, Techniki Informacyjne, Podstawy Informatyki.

W pracy naukowej zajmuję się badaniami związków ciekłokrystalicznych. W ostatnich latach, metodami spektroskopii dielektrycznej badam dynamikę molekuł upakowanych w matrycach porowatych.

 

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE:

 • 2000 - Stopień doktora - Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, Badanie polimorfizmu i dynamiki etoksybenzylideno-propylaniliny, promotor Prof dr hab. Maria Massalska-Arodź.
 • 1991 - Stopień magistra - Instytut Fizyki WSP w Rzeszowie, Pole akustyczne w zmodyfikowanym obszarze klina, promotor Prof. dr hab. Witold Rdzanek.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1986-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 • 1981-1986 - Technikum Elektryczne, Krosno

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

 • 2013-nadal - starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 2001-2013 - adiunkt w Katedrze Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1991-2000 - asystent w Katedrze Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1990-1991 - pracownik inżynieryjno-naukowy Instytut Fizyki WSP Rzeszów
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 2017 - Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę
 • 2016 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna III stopnia – Za przygotowanie cyklu publikacji o zasięgu międzynarodowym.
 • 2008 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – zespołowa II stopnia – Za udział w przygotowaniu oraz realizacji zakończonego projektu ZPORR „Unowocześnienie kształcenia kadr technicznych dla Doliny Lotniczej”
 • 2000 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna II stopnia – za wyróżnioną pracę doktorską pt.: „Badanie polimorfizmu i dynamiki n-p (ethoxybenzylidene) - p'-propylaniline (EBPA)”

 

UKOŃCZONE KURSY / SZKOLENIA

 • 2015 - Szkolenie – Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej – e-learning
 • 2007 - Konferencja - Zarządzanie projektami szansą dla rozwoju Podkarpacia
 • 2004 - Szkolenie - Europejski Fundusz Społeczny, prawo zamówień publicznych, skuteczna informacja i promocja
 • 2002 - Certyfikat - Microsoft Office User Specialist
 • 2001 - Certyfikat – Designing Microsoft Access Databases and Applications – at the advanced level

 

ZAINTERESOWANIA

Nowe technologie:

 • komputery i ich zastosowania,
 • tworzenie stron WWW,
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych.