Praca organizacyjna

Pracując na Politechnice Rzeszowskiej od 1992 roku, na bieżąco biorę udział we wszystkich pracach organizacyjnych wynikających z powierzonych obowiązków. W tym czasie między innymi wykonywałem takie prace jak:

 1. W 2017 roku zostałem opiekunem laboratorium studenckiego: I pracownia - mechanika.
 2. Od 2016 roku jestem członkiem Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 3. Od 2010 roku jestem pełnomocnikiem Dziekana ds. strony internetowej Wydziału.
 4.  W latach 1999-2009, gdy na Politechnice Rzeszowskiej nie było jednolitego systemu portalowego - stworzyłem i prowadziłem stronę www Katedry Fizyki. Obecnie jestem administratorem stron internetowych Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej działających w systemie portalowym PRz.
 5. W latach 2012-2015 - zaprojektowałem a następnie administrowałem stroną internetową „Kierunki zamawiane” – na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej.
 6. W latach 2005-2011 brałem udział w przygotowaniu dwóch wniosków o współfinansowanie zakupów aparatury pomiarowej ze środków Unii Europejskiej. W tym czasie byłem wydziałowym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem tych wniosków. Oba przygotowane projekty zostały zrealizowane, a w wyniku tych starań na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej zostało stworzone kilka laboratoriów naukowych. W 2008 roku za tą działalność uzyskałem zespołową Nagrodę Rektora II stopnia.
 7. Byłem inicjatorem starań o stworzenie na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej laboratorium spektroskopii dielektrycznej. Laboratorium takie było sukcesywnie tworzone w latach 2006 – 2011 będąc obecnie jednym z najlepiej wyposażonych laboratoriów naukowych na Wydziale. Od początku jego powstania jestem opiekunem tego laboratorium.
 8. W latach 2004 – 2007 brałem udział w szkoleniach związanych z przygotowywaniem wniosków o współfinansowanie projektów naukowych ze środków UE.
 9.  Od początku mojej pracy na Politechnice Rzeszowskiej (1992 – 2017) uczestniczę w procesie organizacji procesu dydaktycznego. W tym czasie w szczególności:
  • Przygotowuję na bieżąco karty przedmiotów do prowadzonych zajęć,
  • Przygotowałem instrukcje do dwóch ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w ramach I pracowni fizycznej,
  • Przygotowałem zestaw dwóch ćwiczeń do studenckiego laboratorium z kriogeniki, oraz opracowałem odpowiednie instrukcje,
  • Przygotowywałem demonstracje i uczestniczyłem w sesjach wyjazdowych Politechniki Dziecięcej,
  • Jestem współautorem dwóch skryptów dla studentów I roku.