Publikacje z listy Filadelfijskiej

Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) – jest listą czasopism naukowych opracowaną i aktualizowaną przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Liczba publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej była podstawą punktowego systemu oceny polskich placówek naukowych.Obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikuje wykaz czasopism naukowych podzielony na kategorie A, B i C. 

Prezentowane poniżej publikacje znajdują się w części A wykazu czasopism MNiSW (lista oowiązująca na 2016 r).

 1. Gałązka M., Juszyńska-Gałązka E., Bąk A., Tomczyk W., Phase behaviour and dynamics of the liquid crystal 4-ethyl-4′-octylazoxybenzene (4EOB), Phase Transitions,  https://doi.org/10.1080/01411594.2019.1662013,  (2019)
 2. Gałązka M., Juszyńska-Gałązka E., Osiecka N. & Bąk A. Universal scaling of dielectric response of various liquid crystals and glass-forming liquids, Phase Transitions, DOI:10.1080/01411594. 2015.1129667, (2016)
 3. Osiecka N., Massalska-Arodź M., Galewski Z., Chłędowska K., and Bąk A. Effect of flip-flop motion on dielectric spectra of highly ordered liquid crystals, PHYSICAL REVIEW E, 92, 052503 (2015)
 4. Bąk A., Chłędowska K. Inglot P. Blocking of Phase Transitions in Liquid Crystal 5*CB (Isophentylcyanobiphenyl) as a Result of Surface Interactions in the Nanomembranes, Acta Physica Polonica A, DOI: 10.12693/APhysPolA.128.147, 128(2), pp. 147-149, (2015)
 5. Gałązka M., Juszyńska-Gałązka E., Osiecka N., Massalska-Arodź M., Bąk A., On new scaling of dielectric response, J. Appl. Phys. 118, 064101; http://dx.doi.org/10.1063/1.4928150(2015) 
 6. Rozwadowski T., Massalska-Arodź M., Kolek Ł., Grzybowska K., Bąk A.,  Chłędowska K., Kinetics of cold crystallization of 4-cyano-3-fluorophenyl 4-butylbenzoate (4CFPB) glass forming liquid crystal I. Non-isothermal process as studied by microscopic, calorimetric and dielectric methods, Crystal Growth & Design, DOI:10.1021/acs.cgd.5b00328, (2015)
 7. Juszyńska-Gałązka E., Gałązka M., Massalska-Arodź M., Bąk A., Chłędowska K., Tomczyk W.P.Phase Behaviour and Dynamics of the Liquid Crystal 4'-butyl-4-(2-methylbutoxy)azoxybenzene (4ABO5*). The Journal of Physical Chemistry. B., DOI: 10.1021/jp510584w, 118, 51, pp. 14982-14989 (2014)
 8. Bąk A., Chłędowska K. Szaj W., The dynamics of chiral 5*CB molecules confined in a porous matrix, Molecular Crystals and Liquid Crystals Vol. 592: pp. 106–114, (2014)
 9. Bąk A., Chłędowska K., Role of surface interactions in the dynamics of 5*CB molecules mixed with Al2O3 powder as studied by dielectric spectroscopy: Numerical analysis, Phys. Rev. E, DOI:10.1103/PhysRevE.83.061708, (2011) 
 10. Bąk A., Chłędowska K., Szaj W., Role of the surface interactions in dynamics of 5*CB molecules in mixture with Al2O3 grains as studied by dielectric spectroscopy: experimental results. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 533(01), pp. 82 - 91. DOI: 10.1080/15421406.2010.526464, (2010)  
 11. Bąk A., Massalska-Arodź M., Dynamics of the Molecules in solid Phases of Few Chosen Schiff Bases Compounds, Acta Physica Polonica A, Polish Acad Sciences Inst. Physics Warsaw, t. 105, s. 467-474, (2004) 
 12. Bąk A., Kocot A, Massalaka-Arodź M., Dielectric Relaxation of N-P-(Ethoxybenzylidene) P`-Propylaniline (EBPA) in Nematic Phase, Molecular Crystals And Liquid Crystals, t. 352, s.101-110, (2000) 
 13. Bąk A., Massalska-Arodź M., Urban S., Molecular dynamics of n-p-(ethnoxybenzylidene) p`-propylaniline in nematic and solid phases as studied by dielectric relaxation spectroscopy. ACTA PHYSICA POLONICA A, Polish Acad Sciences Inst Physics Warsaw, t. 97, s. 323-329, (2000)  
 14. Bąk A., Kocot A., Massalska-Arodż M., Investigations of dynamics of n-p-(ethoxybenzylidene) p`-proplaniline (EBPA) in solid phases. SPIE, 4017 207 (1999) 
 15. Witko W., Bąk A., Mayer J., Polymorphism studies of solid n-p-(ethoxybenzylidene) p`-propylaniline, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 301, 371 (1997)