Opis pomiaru:

Aby dokonać pomiarów, należy umieścić w szczękach badany przedmiot i przesunąć suwak tak, by płaszczyzny stykowe szczęk zetknęły się z krawędzią przedmiotu. Zazwyczaj z suwmiarki możemy odczytać wymiar w milimetrach lub w calach. Wymiar w milimetrach odczytujemy na dolnej podziałce, a w calach na górnej (Podziałki główne -> podziałki na nieruchomej części suwmiarki).
Następnie wymiar przedmiotu odczytujemy następująco:
  • pełną liczbę milimetrów wskazuje zerowa kreska Noniusza -> "Zero" na dolnej ruchomej "szczęce" suwmiarki wskazuje nam pełną liczbę milimetrów na Głównej podziałce (animacja poniżej), 
  • liczba po przecinku to numer tej kreski noniusza, która pokrywa się z kreską skali głównej (pozostałe kreski noniusza nie pokrywają się z żadną kreską podziałki Głównej -> są lekko przesunięte).


Ostatnia modyfikacja: środa, 28 październik 2020, 14:05