O mnie...

O mnie

Jestem pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej od 1991 roku...  Więcej

Praca naukowa

W swojej pracy naukowej zajmuję się badaniem własności  
związków ciekłokrystalicznych upakowanych w matrycach porowatych.

Więcej
Materiały dla studentów

Dydaktyka

Prowadzę  zajęcia dydaktyczne z fizyki: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, laboratoria, ale również zajęcia z baz danych 
i technik informacyjnych.

Więcej

Publikacje

Jestem współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych, 
w tym 14-tu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej  

Więcej